Chứng nhận

Máy sấy-CHỨNG NHẬN CHÂU ÂU_00
Máy sấy-CHỨNG NHẬN CHÂU ÂU_01
Máy giặt-CHỨNG NHẬN CỦA CHÂU ÂU_00
Máy giặt-CHỨNG NHẬN CHÂU ÂU_01

Giấy chứng nhận máy sấy của Châu Âu

Giấy chứng nhận máy giặt của Châu Âu